Loading the player...

# Use Youtube player (with Youtube AD) #<<<>>> # Use our player (Downlaod & No Youtube AD) 再生できないときはここをクリック click hrer if failed to load 如无法播放请点击这里#

INFO:
- Chị Silent Sea nấu cơm canh chả lá lốt thịt và bóc vải cho Gia Linh em Cò ăn. Nghỉ hè Gia Linh em cò ở nhà chơi với nhau chơi lego chơi Robot đấm, Chị Silent Sea nấu cơm canh chả lá lốt thịt, Gia Linh em Cò ăn cơm canh chả lá lốt thịt, Gia Linh xúc cơm cho em cò. Ăn cơm xong chị Silent sea còn bóc cho Gia Linh em cò một bát vải thiều
Chị Silent Sea nấu cơm canh chả lá lốt thịt và bóc vải cho Gia Linh em Cò ănChị Silent Sea nấu cơm canh chả lá lốt thịt và bóc vải cho Gia Linh em Cò ănChị Silent Sea nấu cơm canh chả lá lốt thịt và bóc vải cho Gia Linh em Cò ănChị Silent Sea nấu cơm canh chả lá lốt thịt và bóc vải cho Gia Linh em Cò ăn
Chị Silent Sea nấu cơm canh chả lá lốt thịt và bóc vải cho Gia Linh em Cò ăn